GRANSKNINGSUTVALGETS RAPPORT OM SKIFORBUNDETS PRAKSIS MED RESEPTBELAGTE MEDISINER FOR LUFTVEIENE. Det de legger fram er ikke en veldig tillitsfull gransking etter min mening.

Her har det ikke kommet frem noe nytt, tvert imot har utvalget tonet ned noe av praksisen som pressen og utenlandske utøvere og ledere har satt fingeren på. Rapporten slår fast at det ikke er grunn til å tro at landslagene har drevet «uforsvarlig diagnostisering og/eller behandling av utøvere uten påvist astma eller lignende luftveislidelser.»

Se VGs oppsummeringen av rapportpresentasjonen. (Se hele pressekonferansen i en lenke nederst i denne artikkelen)

FUNN:

1. Det er ikke gitt astmamedisin til noen utøvere som ikke har hatt symptom av luftsveisproblemer sier de. 

– Vi har ikke avdekket at friske utøvere har blitt medisinert, uten at det har vært symptomer, sier leder av granskingsutvalget Katharina Rise på pressekonferansen. Utvalget gjemmer seg her bak at utøvere som ikke har hatt diagnosen astma, har hatt astma lignende symptomer eller pustebesvær. MEN er det da utøveren selv som har gått i legekofferten og tatt astmamedesin, etter at en leder har sagt nå hoster du litt så gå å ta litt astmamedisin? Se det vet vi ikke etter denne rapporten. Vi vet at landslagslegen ikke bestandig har vært tilstede, f.eks. under samlingen i Italia, hvor Johaug fikk leppeproblemer. Da kom legen nedover. Og det endte med fellende dopingdom.

DETTE står i sterk kontrast til TV2 Sportens kilder, som var noen langrennsløpere, hvor de påstod at de ikke har hatt diagnosen astma eller har hatt bruk for det, men likevel fått astmamedisin. Og at de har følt seg ubekvem med dette.

2. Reseptbelagt medisin, først og fremst astmamedisin ( Hva annet spør jeg?) , har ligget åpent tilgjengelig for selvmedisinering i legekofferten til teamene.

img_1758

Photo: Skiforbundets smøretrailer med Therese Johaug godt plassert oppe i venstre hjørne. Det vekker harme i Ruka, Finland, i November 2016. Foto: Norges Skiforbund.

Fritt tilgjengelig for hvem som helst i 2.etg. på Smøretraileren. Hvis dette har skjedd på en helseinstitusjon i Norge, ville man etterforsket hvem som ikke har låst døra til medisinrommet,hvorpå vedkommende ville fått en advarsel og hendelsen ville blitt avviksført. Ved gjentatt åpen tilgang til medisinrommet ( les medisinkofferten i disse tilfellene) ville vedkommende mistet sin adgang til medisinrommet, og i verste fall kunne miste sin medisiske lisens til å utøve yrket som sykepleier eller lege. Det er kun disse to yrkesgruppene om håndterer/gir ut reseptbelagt medisin overfor en pasient.

Olympiatoppen lar f.eks. sin idrettsfysiolog Erlend Hem håndtere utdeling av astmamedisin inkl. via forstøverapparat, når han er med Friidrettsforbundets utøvere på høydesamling i Davos og Flaggstaff sommeren 2016 før OL i Rio. På disse samlingene skal han ha tilbudt astmamedisin til utøvere som ikke hadde astma. Både Friidrettsforbundets president Hordnes, og Erlend Hem har fått anledning til å uttale seg om dette, høsten 2016. Erlend Hem har valgt å ikke svare på min mail. Hordenes har kun kommet tilbake med at dette vet han ikke noe om, så har jeg ikke hørt noe mer, ennå jeg har bedt om at han skjekker dette med daværende landslagsansvarlig i NFIF. Espen Tønnesen, sjefen til Erlend Hem, er også forespurt, hvor svaret var dette måtte jeg ta direkte med Erlend Hem. Kan en idrettsfysiolog håndtere reseptbelagt medisin og tilby dette til idrettsutøvere uten en diagnose? Har det her foregått et lovbrudd som fylkeslegen i Oslo bør se på?

  • img_1757
  1. DOKUMENTASJON VIA PASIENTJOURNAL I TRAILEREN OG ELLERS PÅ REISE UTEN LEGE.

Det har vært tilgjengelig medisinjournal på papir i smøretrailerens 2. etg. Dette påpeker utvalget medfører en stor risiko for feilføring og ikke føring i det heletatt ved uttak av medisin fra legekofferten.

Undersøkelsesutvalget sier derimot ingenting om hvordan avvikene har vært i f.t. antall doser som er igjen i kofferten mot antall doser som er ført ut via denne papirjournalen?

Hvordan har avvikshåndtering blitt fulgt opp?

At utøverne har kunnet selvmedisinere seg til tider uten en sykepleier eller lege tilstede er utrolig skremmende, og alvorlig etter min mening. Nå skal det innføres elektronisk pasientjournal sier NSF i løpet av 2017. Blant annet for å sikre utøvernes personvern.

MEN hvem skal fortsatt dele ut medisiner når ikke landslagslegen er tilstede i smøretraileren??

 

DISSE SPØRSMÅLENE HENGER FORTSATT I LUFTEN FOR MEG:

Langrennslandslagene følte seg lettet etter at det har “blitt frifunnet” fra å ha gjort noe ulovlig var deres kommentar etter fremleggelsen.

JEG derimot føler meg ikke sikker på at utvalget har gått dypt nok inn i de viktigste problemstillingene som nevnt over, siden jeg savner oppfølging av de innlysende avvikene som må ha vært tilstede:

  • Selvmedisinering uten lege tilstede. Hvor stor grad har dette foregått?
  • Avvik i medisinjournalen til legekofferten i smøretraileren i.f. faktisk bruk? Hvordan følges dette opp? Ref. damenes landslagslege/ Johaugs lege trodde at riktig salve lå i legekofferten som var i Italia, siden det pleide den. Uten å undersøke dette før sin avreise til Italia, dro han ned for å behandle henne med denne? Salven var ikke i kofferten, og dette førte til en fellende dopingdom for Johaug.
  • Hvem har “pålagt” utøvere uten diagnosen astma til å inhalere astmamedisin når legen ikke var/er tilstede?
  • Hva med annen reseptbelagt medisin i legekofferten i smøretraileren? Hvordan har dette blitt brukt uten at landslagslegen har vært tilstede?
  • Har landslagslegene i langrenn fulgt sine yrkesmessige føringer, for håndtering av medisinkofferten når de er tilstede og når de ikke har vært tilstede ved kofferten, i 2.etg. på smøretraileren? De har tilsynelatende latt denne være tilgjengelig for hvem som helst. Er dette noe Fylkeslegen i Oslo burde følge opp videre?

Der ligger svakheten i utvalgets rapport etter min mening.

– GENERELT I NORSK IDRETT:

  • Er det generelt en slapp holdning til håndteringen av  den reseptbelagte medisin i idrettslegenes/landslagslegenes medisinkofferter i norsk idrett? Er medisinjournalene riktig ført? Hvordan håndteres avvikene mellom hva som er ført inn og ut av medisinkoffertene, i f.t. hva som faktisk finnes av reseptbelagt medisin i koffertene?

– Og hvilken rolle/påvirkende rolle har Olympiatoppen i denne sammenhengen? Spesielt når man vet at Olympiatoppens Utholdenhetsavdeling jobber inn mot andre idretter i Norges Idrettsforbund med reseptbelagt astmamedisin og forstøverapparat uten medisinsk utdannet personell? Foregår deres såkalt “testing av reseptbelagt astmamedisin” i lovlige former under særforbundenes treningssamlinger?

 

HER SER DU PRESENTASJONENE OVER DE VIKTIGSTE FUNNENE TIL UTVALGET:

img_1754img_1755img_1759img_1761

Her kan du se hele pressekonferansen (1.30 timer) på VGTV.