KRITIKERNE AV SKIFORBUNDET HAR RETT, DET ER TIL SYVENDE OG SIST UTØVERENS ANSVAR HVA HAN/HUN PROPPER I SEG.

MEN, SKIFORBUNDET OG MARTIN JOHNSRUD SUNDBY HAR OGSÅ RETT. HVORFOR?

– Fordi når vi har gitt ham et råd han har fulgt, og det har resultert i at han har havnet i den situasjonen, har vi sagt at det rådet må vi ta ansvaret for , sier skipresident Erik Røste (til venstre på bildet).

Og dette er Skiforbundets dilemma: Skiforbundet har nemlig inngått skriftlige kontrakter med sine utøvere som ikke tar hensyn til det juridiske i f.t. doping bestemmelsene. I disse kontraktene står det at utøveren er PÅLAGT å følge de medisinske råd han får av Skiforbundets lege ( til høyre på bildet over).

Dvs. Skiforbundet fratar den enkelte utøvers lovpålagt ansvar, for hva utøveren putter i seg. Dette ansvaret overtar Skiforbundets lege i det øyeblikket legen sier hvilke medisiner og dosering utøveren skal innta.

Hvis IKKE skiforbundets lege gir et slikt pålegg, DA først står utøveren juridisk ansvarlig i følge Skiforbundets utøverkontrakter.

Det er dette pålegget i kontrakten som må fjernes med øyeblikkelig virkning!

Skiforbundet forleder sine utøvere i dag til å stole 100% på skiforbundets lege, siden de er pålagt dette. Så i Martin sitt tillfelle har han kun forholdt seg til sin kontrakt med Skiforbundet. Og da må Skiforbundet ta det økonomiske ansvaret overfor Martin siden det er de som har villedet/pålagt ham å “dope seg”. Men WADA kan som rett er ikke ta hensyn til en slik kontrakt, og dømmer derfor UTØVEREN til utestengelse.

Heldigvis innrømmet WADA at lovbestemmelsen de nylig hadde laget ikke tok godt nok i f.t.  bruk av forstøverapparat, de hadde kun tenkt på vanlig inhalator når de satte opp dagsdosen for astma medisin. Så flere Nasjonale Anti-Doping byråer som USAs hadde samme tolkning som Norge i f.t. dosering ved bruk av forstøver. Den riktige mengden, er hva du putter inn i forstøveren, og ikke hvilken mengde som kommer inn i kroppen som Skiforbundets lege gikk ut ifra. Den nye presiseringen gir heller ikke rom for å ta hele dagsdosen av astmamedisin før konkurransen starter – som også Martin har gjort.

http://www.tv2.no/sport/8635304/

Advertisements